Korrekturministeriet er fejlfri korrekturlæsning på kort tid

Forudsætningen for en god tekst er et klart og fejlfrit sprog, der er tilpasset målgruppen. Hvis der optræder sproglige og grammatiske fejl i en tekst, vil disse virke forstyrrende på tekstens indhold. Netop derfor er korrekturlæsning og sprogrevidering så vigtig en del af tekstprocessen.

En sammenhængende tekst er nødvendig, hvis modtager skal forstå dens indhold. Denne sammenhæng eller kohærens består blandt andet i, at den pågældende teksts grammatiske enheder er koblet til hinanden på en logisk og overskuelig måde. Korrekturministeriet sørger for, at din tekst er kohærent både på det grammatiske og det semantiske plan.

 

Hvilke ydelser tilbydes der

Korrekturministeriet foretager korrekturlæsning og sprogrevidering inden for mange forskellige genrer. Hvad enten det drejer sig om årsberetninger, magasiner, bøger, studierapporter eller andet, er kvaliteten høj. Klik på "Korrektur" i menulinjen for en uddybning af, hvilke ydelser der tilbydes.

Ring eller skriv til Korrekturministeriet i dag, og du modtager et tilbud på en korrekt korrekturlæsning af din tekst senere på dagen.

 

Korrekturministeriet: Helene Hagemann, Ryesgade 10, 4. sal, 2200 København N, mobil: 41564748, mail: helenehagemann@hotmail.com